Euromunten Overzicht

Sinds 2002 zijn de euro munten en eurobiljetten de officiële munteenheid binnen de eurozone hierdoor kunnen de mensen euromunten verzamelen. Sinds 2007 gebruikt ook Slovenië de euro, in 2008 volgden Cyprus en Malta en als laatste Slowakije in 2009. In de toekomsten zullen volgende landen nog deelnemen aan de euro: Bulgarije, Estland, Hongarijë, Letland,  Litouwen, Roemenië en Tsjechië. Sommige van deze landen hebben al een ontwerp klaar voor hun munten wat goed nieuws is voor mensen die euromunten verzamelen. Deze landen zijn sinds 2004 toegetreden tot de eurozone en behoren tot het euromunten verzamelen. Er zijn enkele landen die niet tot de eurozone behoren maar wel de euro als muntheenheid hebben waaronder het Vaticaan, San Marino en Monaco deze zijn dan ook opgenomen in het euromunten overzicht.

Elk land uit de euromunten overzicht, dus ook Monaco, San Marino en Vaticaanstad, heeft recht op een eigen ontwerp op de nationale zijde van de euro. Deze ontwerpen variëren van een enkele afbeelding van de monarch (België, Luxemburg, Nederland) tot een apart ontwerp voor iedere munt (Italië, Oostenrijk, San Marino, Slovenië) wat het leuker maakt om te euromunten verzamelen. Meest gebruikelijk is een drie- of viertal verschillende ontwerpen. De 12 sterren van de EU zijn, verplicht, in alle ontwerpen van de nationale zijde terug te vinden.

Sinds 2004 heeft elk land de mogelijkheid jaarlijks om een herdenkinsmunt uit te brengen, dit is zeer goed nieuws voor het euromunten verzamelen zodat je je verzameling munten regelmatig kan uitbreiden deze vind je ook terug in het euromunten overzicht.

Hieronder een euromunten overzicht van alle landen die de euro als munteenheid gebruiken handig om te euromunten verzamelen.

Euromunten Verzmalen - Landen Euromunten