Vaticaan Euromunten

Euromunten van het vaticaan zijn zeer begeerd door euromunten verzamelaars. De euromunten zijn op dit moment zeer zeldzaam doordat ze euromunten slaan maar niet in omloop brengen. Binnenkort zal dit echter veranderen doordat het Vaticaan vanaf 2010 51% van zijn uitgebrachte munten in omloop moet brengen. Voor deze euromunten werden voordien bedragen tot 1000 euro neergeteld voor de vaticaanse euromunten in zeer goede kwaliteit. Het vaticaan is samen met San Marino en Monaco de enige niet EU-landen die een eigen euromunt mogen slaan.